BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Kwiecień

21

imieniny:

Jarosława
Konrada
Selmy

Urząd Gminy Lutowiska /

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 1 grudnia 2016 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutowiskach, 38-713 Lutowiska 14, NIP 6891145156

OGŁASZA

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż skutera śnieżnego SCANDIC II 503 R, rok produkcji 1993, przebieg 121 tyś km

Cena wywoławcza: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg na skuter śnieżny” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14  w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15 grudnia 2016 r. o godzinie 10:15 w Sali Narad Urzędu Gminy Lutowiska.

Za podstawę wyboru oferty przyjmuje się kryterium cenowe – wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną. Jeśli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę sprzedawca zorganizuje licytację ustną i której powiadomi uczestników.

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Oferta powinna zawierać:

- Imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,

- Dane kontaktowe oferenta

- Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu

- Datę złożenia oferty oraz podpis osoby upoważnionej

Skuter można oglądać  w miejscowości Lutowiska po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu: Andrzej Żołądź tel.695 745 817

OSP Lutowiska zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie podlega ogłoszeniu:

  1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutowiska
  2. Na stronie internetowej UG Lutowiska i OSP Lutowiska

Kalendarz

p Kwiecień 2018 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30